Badania analityczne

Regularne badania profilaktyczne to klucz do zachowania zdrowia. Badania laboratoryjne pozwalają również na wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i rozpoczęcie procesu leczenia we właściwym czasie.

Oferujemy Państwu pełny zakres badań analitycznych i mikrobiologicznych na poziomie podstawowym i specjalistycznym, profesjonalny i doświadczony personel medyczny, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań.

Cennik

BADANIE / ZABIEGCENA (zł)
17-OH Progesteron53,00
AFP - alfa - fetoproteina37,00
Albumin / Albuminy12,00
Aldosteron53,00
Amylaza / Amylase13,00
Amylaza w moczu / Amylase - urine11,00
Androstendion55,00
Anty - HAV total70,00
Anty - HAV total - IgM64,00
Posiew moczu42,00
Posiew plwociny42,00
Posiew treści ropnia42,00
Antybiogram do posiewu - (materiał różny)10,00
Antykoagulant toczniowy105,00
APTT14,00
ASO20,00
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - paznokieć nogi/ręki42,00
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - wymaz ze skóry42,00
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych42,00
Białko całkowite / Total Protein12,00
Białko w moczu11,00
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin17,00
Bilirubina całkowita / Total Bilirubin12,00
Bilirubina pośrednia17,00
Borelioza IgG55,00
Borelioza IgM55,00
C1 - inhibitor143,00
C3c składowa dopełniacza58,00
C4 składowa dopełniacza58,00
CA 12545,00
CA 15.3 - antyg. raka sutka45,00
CA 19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego45,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe20,00
CEA - antygen carcinoembrionalny39,00
Chlorki / Cl12,00
Cholesterol12,00
CK - (kinaza kreatynowa)18,00
CMV - IgG50,00
CMV - IgM50,00
CRP - ilościowo20,00
Czas krzepnięcia14,00
Czas trombinowy - TT39,00
Czystość pochwy30,00
D - Dimery53,00
Dehydroepiandrosteron (DHEA)43,00
DHEA-S43,00
EBV / Mononukleoza - IgG66,00
EBV / Mononukleoza - IgM66,00
Eozynofile w wymazie z nosa18,00
Estradiol34,00
Estriol wolny37,00
Ferrytyna / Ferritin43,00
Fibrynogen17,00
Fosfataza kwaśna12,00
Fosfataza kwaśna sterczowa33,00
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase12,00
Fosfor / P12,00
FSH32,00
GGTP12,00
Glukoza / Glucose - na czczo12,00
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinie20,00
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach20,00
Glukoza w moczu11,00
Grupa krwi - AB0, Rh, p/ciała przeglądowe53,00
Hb A1c - - Hemoglobina glikowana36,00
HBs Ab / przeciwciała34,00
HBs Ag / antygen25,00
HCG-beta / free ( wolna frakcja )42,00
HCV Ab / przeciwciała46,00
HDL Cholesterol12,00
Helicobacter Pylori - IgG ilościowo42,00
HIV I / HIV II45,00
hsCRP23,00
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)33,00
INR / Czas protrombinowy / Quick14,00
Insulina / Insuline - na czczo43,00
Kalcytonina47,00
Kał - Clostridium difficile - toksyna A i B132,00
Kał - posiew ogólny55,00
Kał - posiew w kierunku grzybów drożdż.42,00
Kał - posiew w kierunku SS160,00
Kał - posiew w kierunku Yersinia enterocolitica58,00
Kał na Lamblie - ELISA test ilościowy40,00
Kał na pasożyty26,00
Kał na resztki pokarmowe21,00
Kał na Rota i Adenowirusy42,00
Kortyzol / Cortisol39,00
Kreatynina / Creatinine12,00
Krew utajona / F.O.B.23,00
Krztusiec - IgA53,00
Krztusiec - IgG53,00
Krztusiec - IgM53,00
Kwas foliowy44,00
Kwas moczowy / Uric acid12,00
LDH - dehydrogen. mlecz.13,00
LDL Cholesterol24,00
LH32,00
Lipaza31,00
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)34,00
Magnez / Mg12,00
Mocz - badanie ogólne15,00
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN12,00
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny17,00
Rozmaz ręczny krwi17,00
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum - wymaz z cewki moczowej/kanału szyjki macicy66,00
Mycoplasma pneumoniae - IgG50,00
Mycoplasma pneumoniae - IgM50,00
OB. / ESR10,00
Odczyn - TPHA17,00
Odczyn Waaler-Rose - miano18,00
Ospa (varicella) IgG88,00
Ospa (varicella) IgM88,00
Osteokalcyna (marker tworzenia kości)64,00
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF81,00
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF94,00
P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO46,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgG66,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgM66,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgM i IgG121,00
P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG46,00
P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/)53,00
P/ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF66,00
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgA met. ELISA88,00
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgG met. ELISA88,00
P/ciała p/ - CCP72,00
P/ciała p/ - transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA165,00
P/ciała p/jądrowe ANA54,00
P/ciała p/mięśniom gładkim ASMA69,00
P/ciała przeciw receptorom TSH ( TRAb)83,00
Parathormon44,00
Peptyd C42,00
Potas / K12,00
Progesteron / Progesterone34,00
Prolaktyna / Prolactin33,00
Proteinogram29,00
PSA całkowite / Total PSA39,00
Retikulocyty18,00
RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo20,00
Różyczka IgG / Rubella IgG45,00
Różyczka IgM / Rubella IgM45,00
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR17,00
Sód / Na12,00
T3 Wolne / Free - T325,00
T4 Wolne / Free - T425,00
Testosteron / Testosterone34,00
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG43,00
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM43,00
Total Beta - hCG42,00
Transaminaza GOT / AST12,00
Transaminaza GPT / ALT12,00
Transferyna47,00
Trójglicerydy / Triglicerides12,00
TSH / hTSH26,00
Tyreoglobulina / Thyroglobulin62,00
Wapń / Ca12,00
Witamina B1244,00
Witamina D3- matabolit 25 OH77,00
Witamina D3- metabolit 1,25 (OH)2209,00
Wymaz spod napletka - posiew tlenowy42,00
Wymaz spod napletka - posiew w kierunku grzybów drożdż.42,00
Wymaz z gardła - posiew tlenowy42,00
Wymaz z jamy ustnej - posiew tlenowy42,00
Wymaz z kanału szyjki macicy42,00
Wymaz z nosa42,00
Wymaz z odbytu - posiew tlenowy42,00
Wymaz z oka - posiew tlenowy42,00
Wymaz z owrzodzenia - posiew tlenowy42,00
Wymaz z pochwy42,00
Wymaz z rany42,00
Wymaz ze zmian skórnych - posiew tlenowy42,00
Żelazo / Fe12,00
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt + cukier z palca)42,00
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt. + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia42,00
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca)32,00
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia)32,00
Testosteron wolny72,00
Panel pokarmowy176,00
Panel oddechowy176,00

Centrum Medyczne Multimed

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Czyżówka 14 lok. 2.13, 30-526 Kraków
NIP: 676 248 40 40 REGON: 360616015
KRS: 0000540401
RPWDL: 000000174212
BDO: 000079135

Os. Władysława Jagiełły 15
32-800 Brzesko
Fax: 14 67 40 411

}

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 07:00 - 19:00,
sobota: 08:00 - 14:00