INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Nazwa Jednostki:

Centrum Medyczne Multimed Sp. z o.o.
Poradnia Stomatologiczna
Os. Władysława Jagiełły 15
32 – 800 Brzesko
NIP: 676 248 40 40

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej.
 2. Zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia:
  • Decyzja nr 1/93/2016 z dnia 1 września 2016 r. zezwalająca na uruchomienie
   pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej.
  • Decyzja nr 2/98/2016 z dnia 1 września 2016 r. zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej.
 3. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza indywidualnego. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczeń. Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 1 mSv.
 4. Pomiary osłon stałych. Pracownia rentgenowska została wykonana zgodnie
  z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ekspozycja medyczna wykonywana jest zza
  osłony ruchomej (parawan), wszystkie drzwi gabinetu rentgenowskiego w tym czasie są zamknięte. Szczegółowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez WSSE w Krakowie projekt osłon stałych.
 5. Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonanych w pracowni rentgenowskiej, wskazują na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem promieniowania jonizującego.

Wnioski:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Centrum Medyczne Multimed

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Czyżówka 14 lok. 2.13, 30-526 Kraków
NIP: 676 248 40 40 REGON: 360616015
KRS: 0000540401
RPWDL: 000000174212
BDO: 000079135

Os. Władysława Jagiełły 15
32-800 Brzesko
Fax: 14 67 40 411

}

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek: 07:00 - 19:00,
sobota: 08:00 - 14:00

Copyright 2015-2022 Multimed Brzesko | Projekt strony: Chmiel Design | Polityka prywatności