MENU

Rejestracja
ON-LINE
Rejestracja
+48 14 67 40 400

Psychologia

Celem psychoterapii jest zgłębienie aktualnej problematyki, dążenie do nowych rozwiązań osadzonych w nas, w wyniku czego możliwe jest osiągnięcie trwałych zmian.

Oferujemy pomoc w sytuacji wystąpienia u dzieci i młodzieży problemów wychowawczych, mających trudności w szkole, w relacji z rówieśnikami, a także takich problemów, jak zaburzenia zachowania i emocji, nadpobudliwość, zaburzenia lękowe, depresyjne.

W przypadku osób dorosłych oferujemy Państwu pomoc w leczeniu zaburzeń nerwicowych, stanów lękowych i depresji, wspieramy w sytuacjach kryzysów życiowych oraz oferujemy wsparcie w szeroko rozumianym rozwoju osobistym.

Mgr Sylwia Sikora
tel. 604 482 442

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia.

Formy pomocy

Pomoc psychoterapeutyczną oferuję w formie:

Konsultacja psychologiczna

Dorośli

Są to indywidualne spotkania (od dwóch do trzech spotkań, 50 minutowych) mające na celu szersze rozpoznanie zgłaszanego problemu oraz określenie najkorzystniejszej formy pomocy. W razie potrzeby ustalany jest kontrakt terapeutyczny.

Dzieci i młodzież

1 krok – pierwsza wstępna konsultacja z samymi rodzicami dziecka / nastolatka w trakcie której jest możliwość poznania problemów dziecka z perspektywy rodziców, zapoznanie się z historią oraz rozwojem dziecka

2 krok – konsultacje z dzieckiem / nastolatkiem (od 2 do 3 spotkań, 50 minutowych) podczas którego psychoterapeuta poznaje pespektywę dziecka, głównie na podstawie zabawy i obserwacji jego zachowania

3 krok – konsultacja z rodzicami, podczas których psychoterapeuta przedstawia hipotezy i rozumienie sytuacji odnośnie zgłaszanego problemu dziecka / nastolatka oraz proponuje adekwatne rozwiązania

Konsultacje nie muszą skończyć się terapią.

W przypadku podjęcia terapii dziecka poniżej 11 roku życia, dodatkowo psychoterapeuta spotyka się z rodzicami dziecka (średnio raz na 6 tygodni), w celu omówienia bieżącej sytuacji.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna polega na regularnych rozmowach z psychoterapeutą odbywających się raz, dwa razy w tygodniu, które pozwalają na głębsze zrozumienie siebie i innych. Celem psychoterapii jest zgłębienie aktualnej problematyki, dążenie do nowych rozwiązań osadzonych w nas, w wyniku czego możliwe jest osiągnięcie trwałych zmian.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Oferowana pomoc psychoterapeutyczna dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży ma na celu niesienie wsparcia najmłodszym w lepszym rozumieniu przez nich swych uczuć oraz emocji, a także istoty właściwych i zdrowych relacji społecznych.

Proces terapeutyczny z dzieckiem prowadzony jest m.in. w oparciu o zabawę. Spotkania odbywają się regularnie z ustaloną podczas konsultacji częstotliwością.