MENU

Rejestracja
ON-LINE
Rejestracja
+48 14 67 40 400

Regularne badania profilaktyczne to klucz do zachowania zdrowia, badania laboratoryjne pozwalają również na wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu i rozpoczęcie procesu leczenia we właściwym czasie.

Oferujemy Państwu pełny zakres badań analitycznych i mikrobiologicznych na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Oferujemy profesjonalną obsługę, krótkie terminy oczekiwania na wyniki oraz przystępne ceny wykonywanych badań.

Cennik

Badanie / Zabieg Cena
17-OH Progesteron 40,00
AFP - alfa - fetoproteina 32,00
Albumin / Albuminy 8,00
Aldosteron 48,00
Amylaza / Amylase 8,00
Amylaza w moczu / Amylase - urine 8,00
Androstendion 45,00
Anty - HAV total 64,00
Anty - HAV total - IgM 58,00
Posiew moczu 31,00
Posiew plwociny 31,00
Posiew treści ropnia 31,00
Antybiogram do posiewu - (materiał różny) 10,00
Antykoagulant toczniowy 80,00
APTT 9,00
ASO 15,00
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - paznokieć nogi/ręki 35,00
Badanie mykologiczne - posiew w kierunku grzybów - wymaz ze skóry 35,00
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 34,00
Białko całkowite / Total Protein 8,00
Białko w moczu 8,00
Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin 10,00
Bilirubina całkowita / Total Bilirubin 8,00
Bilirubina pośrednia 10,00
Borelioza IgG 46,00
Borelioza IgM 46,00
C1 - inhibitor 130,00
C3 składowa dopełniacza 53,00
C4 składowa dopełniacza 53,00
CA 125 37,00
CA 15.3 - antyg. raka sutka 35,00
CA 19.9 - antyg.raka przewodu pokarmowego 36,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza / TIBC - zastępuje Saturację Fe 16,00
CEA - antygen carcinoembrionalny 33,00
Chlorki / Cl 8,00
Cholesterol 8,00
CK - (kinaza kreatynowa) 13,00
CMV - IgG 36,00
CMV - IgM 36,00
CRP - ilościowo 14,00
Czas krzepnięcia 9,00
Czas trombinowy - TT 35,00
Czystość pochwy 26,00
D - Dimery 40,00
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 36,00
DHEA-S 37,00
EBV / Mononukleoza - IgG 60,00
EBV / Mononukleoza - IgM 60,00
Eozynofile w wymazie z nosa 15,00
Estradiol 27,00
Estriol wolny 32,00
Ferrytyna / Ferritin 35,00
Fibrynogen 11,00
Fosfataza kwaśna 8,00
Fosfataza kwaśna sterczowa 8,00
Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase 8,00
Fosfor / P 8,00
FSH 23,00
GGTP 8,00
Glukoza / Glucose - na czczo 8,00
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinie 18,00
Glukoza / Glucose - test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach 18,00
Glukoza w moczu 8,00
Grupa krwi - AB0, Rh, p/ciała przeglądowe 43,00
Hb A1c - - Hemoglobina glikowana 29,00
HBs Ab / przeciwciała 26,00
HBs Ag / antygen 20,00
HCG-beta / free ( wolna frakcja ) 40,00
HCV Ab / przeciwciała 38,00
HDL Cholesterol 8,00
Helicobacter Pylori - IgG ilościowo 32,00
HIV I / HIV II 37,00
hsCRP 21,00
Immunoglobulin IgE (IgE całkowite) 26,00
INR / Czas protrombinowy / Quick 9,00
Insulina / Insuline - na czczo 35,00
Kalcytonina 43,00
Kał - Clostridium difficile - toksyna A i B 100,00
Kał - posiew ogólny 40,00
Kał - posiew w kierunku grzybów drożdż. 36,00
Kał - posiew w kierunku SS 135,00
Kał - posiew w kierunku Yersinia enterocolitica 50,00
Kał na Lamblie - ELISA test ilościowy 33,00
Kał na pasożyty 17,00
Kał na resztki pokarmowe 16,00
Kał na Rota i Adenowirusy 35,00
Kortyzol / Cortisol 32,00
Kreatynina / Creatinine 8,00
Krew utajona / F.O.B. 19,00
Krztusiec - IgA 44,00
Krztusiec - IgG 44,00
Krztusiec - IgM 44,00
Kwas foliowy 35,00
Kwas moczowy / Uric acid 8,00
Latex RF (RF jakościowo) 36,00
LDH - dehydrogen. mlecz. 9,00
LDL Cholesterol 9,00
LH 23,00
Lipaza 26,00
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 26,00
Magnez / Mg 8,00
Mocz - badanie ogólne 9,00
Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN 8,00
Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny 11,00
Rozmaz ręczny krwi 10,00
Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealiticum - wymaz z cewki moczowej/kanału szyjki macicy 50,00
Mycoplasma pneumoniae - IgG 45,00
Mycoplasma pneumoniae - IgM 44,00
OB. / ESR 7,00
Odczyn - TPHA 11,00
Odczyn Waaler-Rose - miano 14,00
Ospa (varicella) IgG 80,00
Ospa (varicella) IgM 80,00
Osteokalcyna (marker tworzenia kości) 58,00
P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 74,00
P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 90,00
P/ciała a-mikrosomalne / Anty TPO 37,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgG 60,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgM 60,00
P/ciała antykardiolipinowe - IgM i IgG 105,00
P/ciała a-tyreoglobulinowe / Anty TG 37,00
P/ciała odpornościowe przeglądowe / alloprzeciwciała (zastępuje P/ciała anty Rh /-/) 43,00
P/ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 60,00
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgA met. ELISA 80,00
P/ciała p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) - w kl. IgG met. ELISA 80,00
P/ciała p/ - CCP 85,00
P/ciała p/ - transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 150,00
P/ciała p/jądrowe ANA 41,00
P/ciała p/mięśniom gładkim ASMA 63,00
P/ciała p/mitochondrialne AMA 60,00
P/ciała przeciw receptorom TSH ( TRAb) 60,00
Parathormon 35,00
Peptyd C 35,00
Potas / K 8,00
Progesteron / Progesterone 26,00
Prolaktyna / Prolactin 27,00
Proteinogram 22,00
Próba ciążowa - z moczu 11,00
PSA całkowite / Total PSA 31,00
Reticulocyty 11,00
RF - CZYNNIK REUMATOIDALNY - ilościowo 15,00
Różyczka IgG / Rubella IgG 37,00
Różyczka IgM / Rubella IgM 37,00
Serologia kiły podstawowa (VDRL lub USR lub anty TP) dawniej WR 11,00
Sód / Na 8,00
T3 Wolne / Free - T3 19,00
T4 Wolne / Free - T4 19,00
Testosteron / Testosterone 27,00
Testy alergiczne skórne - 1 punkt 8,00
Testy alergiczne skórne - panel wziewny 150,00
Testy alergiczne skórne - panel pokarmowy 150,00
Toksoplazmoza IgG / Toxoplasmosis IgG 34,00
Toksoplazmoza IgM / Toxoplasmosis IgM 34,00
Total Beta - hCG 35,00
Transaminaza GOT / AST 8,00
Transaminaza GPT / ALT 8,00
Transferyna 40,00
Trójglicerydy / Triglicerides 8,00
TSH / hTSH 19,00
Tyreoglobulina / Thyroglobulin 50,00
Wapń / Ca 8,00
Witamina B12 35,00
Witamina D3- matabolit 25 OH 70,00
Witamina D3- metabolit 1,25 (OH)2 190,00
Wymaz spod napletka - posiew tlenowy 31,00
Wymaz spod napletka - posiew w kierunku grzybów drożdż. 31,00
Wymaz z gardła - posiew tlenowy 33,00
Wymaz z jamy ustnej - posiew tlenowy 33,00
Wymaz z kanału szyjki macicy 35,00
Wymaz z nosa 33,00
Wymaz z odbytu - posiew tlenowy 35,00
Wymaz z oka - posiew tlenowy 33,00
Wymaz z owrzodzenia - posiew tlenowy 35,00
Wymaz z pochwy 35,00
Wymaz z rany 35,00
Wymaz ze zmian skórnych - posiew tlenowy 33,00
Żelazo / Fe 8,00
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt + cukier z palca) 29,00
Glukoza 75 g 0-1-2 (3 pkt. + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia 36,00
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca) 19,00
Glukoza 75 g 0-1 (2 pkt + cukier z palca + glukoza do rozpuszczenia) 25,00
Testosteron wolny 60,00
Panel pokarmowy 160,00
Panel oddechowy 160,00